U A2 kategoriju spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više.

Kako bi stekli pravo na upravljanje ovom kategorijom vozila morate imati minimalno 18 godina. Osposobljavanje za A2 kategoriju se može započeti sa 17 godina i 6 mjeseci starosti.