Polaznik može nastaviti srednjoškolsko obrazovanje na tri načina:

1. Cjelokupnim školovanjem u programu stjecanja srednje stručne spreme (nakon završene osnovne škole).


2. Stjecanjem srednje stručne spreme u istom ili drugom zanimanju (ako nije u potpunosti završio školovanje, ili ako želi dobiti višu razinu obrazovanja, npr. sa završenim trogodišnjeg programom nastaviti školovanje u četverogodišnjem obrazovanju).


3. Prekvalifikacijom (promjena zanimanja na istom stupnju obrazovanja, npr. krojač želi postati prodavač).

 

Izvođenje nastave

Programi se izvode dopisno-konzultativnom metodom. 

Dopisno-konzultativna nastava izvodi se na skupnim konzultacijama (predavanjima) te individualnim konzultacijama dopisnim putem. 

Skupne konzultacije izvode se u minimalnom trajanju od 10% ukupnog broja nastavnih sati, predviđenih za pojedini predmet, propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu.
Skupne konzultacije se u Učilištu u pravilu organiziraju u terminima prilagođenim polaznicima, najčešće petak i subota. Prilikom skupnih konzultacija polaznici dobivaju potrebne upute: o realizaciji programa, organizaciji nastave, sadržaju predmeta, rasporedu konzultacija, samoučenju i nastavnim pismima koja im se dodjeljuju. 

Individualne konzultacije mogu se provoditi elektroničkom poštom, telefonom, telefaksom, na forumima i ostalim načinima, a prema potrebama i mogućnostima polaznika.
Nakon skupnih i individualnih konzultacija, polaznici polažu ispite pred predmetnim nastavnicima prema rasporedu.
Po završetku programa, polaznik pristupa izradi i obrani završnog rada te po uspješnom završetku dobiva pripadajuće svjedodžbe.

 

Uvjeti za upis


1. osoba mora biti starija od 15 godina
2. svjedodžba zadnjeg završenog razreda
3. domovnica 
4. rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih

 

Popis programa


Tehničar za logistiku i špediciju (4 god)
Hotelijersko-turistički tehničar (4 god)
Opći poljoprivredni tehničar (4 god)
Agroturistički tehničar (4 god)
Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (4 god)
Komercijalist (4 god)
Građevinski tehničar (4 god)
Tehničar cestovnog prometa (4 god)
Vozač motornog vozila (3god)
Prodavač (3god)
Zidar (3god)
Tesar (3god)
Krovopokrivač (3god)
Staklar (3god)
Automehaničar (3god)
Limar (3god)
Bravar (3god)
Instalater grijanja i klimatizacije (3god)
Tokar (3god)
Strojobravar (3god)
Vodoinstalater (3god)

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih osoba

 

Više

Osposobljavanje odraslih osoba

 

Više

KOD95

 

Više