Što je kod 95?

Kod 95 je elektronički zapis na vozačkoj dozvoli kojim se potvrđuje da vozač koji upravlja vozilom C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije ima početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljava kroz periodičku izobrazbu.

Po završetku tečaja, polazniku se izdaje Svedodžba o provedenoj periodičkoj izobrazbi temeljem koje ishoduje vozačku dozvolu sa upisanim KOD-om 95.

 

Stjecanje početnih kvalifikacija

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nastupaju promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača.

U skaldu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koje je potrebna:

  • vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE,
  • vozačka dozvola kategorije D1, D1E, D ili DE.

 

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Početne kvalifikacije stječu se:

  • provjerom znanja ili
  • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
  • srednješkolskim obrazovanjem za zanimanje vozač i drugim vrstama obrazovanja

 

Provjera znanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela ispita. Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama). Provjeru znanja za stjecanje početnih kvalifikacija provodi stručna organizacija koja je ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita.

Ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja. Nakon položenog ispita izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama.

Početne kvalifikacije stječu se i kroz srednješkolsko obrazovanje za zanimanje vozač, kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvaća sadržaje propisane u skladu sa ovim Zakonom.

Nakon završenog obrazovanja za zanimanje vozač, uz redovitu svjedodžbu izdaje se i svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama.

 

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1.7. 2013.

 

Periodička izobrazba

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja  početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Po završetku obuke koja traje 35 nastavnih sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba (Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi).

 

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015. godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9.2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.

 

 

 

Obrazovanje odraslih osoba

 

Više

Osposobljavanje odraslih osoba

 

Više

KOD95

 

Više